Detaljregulering av Trolltind hytteområde felt 11,12 og 13

 Det kunngjøres oppstart av detaljregulering av Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13

Planen utarbeides av 3dsmia ved Åse Bergset på vegne av grunneier Robin Holmes.

Innspill til planarbeidet sendes Åse Bergset, post@3dsmia.no innen 6. september 2021

Området ligger rundt Liasetrin i Ryssdalen ved Jordalsgrenda

Oppstartmøte var holdt på TEAMS 23. og 30. juni 2021, og kopi av referat er vedlagt. Sunndal kommune forutsetter at planarbeidet tar hensyn til nye føringer, -til dømes vern av myr og reduksjon av klimautslipp.

Oppstartsmelding (PDF, 463 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 700 kB)

Planområde (PDF, 2 MB)

Planinitiativ 22. juni, (PDF, 2 MB) situasjonsplan i planinitiativ (PDF, 7 MB)