Budsjett 2022 - offentlig ettersyn

Budsjett 2022Formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025 er lagt ut til ettersyn i perioden 01.12.21–15.12.21.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 15. desember.

Se dokumentene her:

Dokumentene er tilgjengelige ved servicekontoret på rådhuset og på Sunndal folkebibliotek.

Budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025 behandles i Sunndal kommunestyre 15. desember.

Frist for merknader er 14. desember.

 

Les mer om hele budsjettprosessen høsten 2021.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra