Barnehage- og skolebruksplan – høring

Oppvekst SunndalSunndal kommune skal utarbeide barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv. Planen er ute på høring med høringsfrist 31. mai. 

Høringen ble behandlet av oppvekst- og omsorgsutvalget 09.03.2021.

Høringsdokumentene består av en hoveddel og en tilleggsutredning av aktuelle strukturendringer.

Se aktuelle dokumenter her:


Åpen høring

Høringen er åpen for alle og høringssvar kan sendes inn via elektronisk skjema: 

Send høringssvar her.


Informasjonsmøte

Det vil bli gjennomført et åpent informasjonsmøte i Sunndal kulturhus onsdag 28. april
Møtet vil også bli strømmet for publikum som ikke deltar i det fysiske møtet.
 

Høringsfrist er 31. mai 2021.