Postliste

Postliste/offentlig postjournal gir en oversikt over post sendt til og fra kommunen.

Den inneholder ikke dokumenter i personalmapper, elevmapper, barnehagebarnmapper og fagsystem.

Postjournalen vil ha en forsinkelse på 3-5 dager.

Dagens innsynsløsning inneholder dokumenter fra og med 24.06.2019.

Du kan også søke i postliste til og med 23.06.2019. Merk at denne kun fungerer med datosøk (legg inn fra- og til-dato).

Du kan eventuelt ta kontakt på post@sunndal.kommune.no  for å få tilgang til eldre dokumenter.

 

Hva kreves?

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde et identifisert saksdokument, en bestemt sak, eller innen rimelighetens grenser av en bestemt art/type.

I vår elektroniske postliste kan du enkelt åpne offentlige dokumenter direkte, eller be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert.

Hvordan får jeg innsyn?

Gå inn i postlista via lenke (boks) øverst i artikkelen. Her finner du inn og utgående dokument til og fra kommunen.

Fra postlista kan du åpne dokument direkte, ved å klikke på dokumenttittel. Dokument med hengelås er unntatt fra publisering, her kan du be om innsyn direkte. Kommunen vurderer merinnsyn.

Du kan også be om innsyn i dokument som ikke er publisert i postlista. Innsynskravet må gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art. Du kan du kreve innsyn, skriftlig eller muntlig.

Innsynsløsningen inneholder dokumenter fra og med 24. juni 2019. Ønsker du tilgang til dokumenter eldre enn dette, ta kontakt på post@sunndal.kommune.no 

Hva gjør jeg når dokumentene er unntatt offentlighet?

Dersom du ønsker innsyn i et dokument på postlista som er unntatt offentlighet (med hengelås), kan du be om innsyn direkte via knapp "Be om innsyn". 

Du kan også be om innsyn i dokument som ikke er publisert i postlista, ved å henvende deg på e-post til: post@sunndal.kommune.no

Hvor lang tid tar det?

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. hvis du ikke mottar svar innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag og kan påklages. 

Hvordan klager jeg?

Hvis kravet ditt om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Slik klager du:

Fylkesmannen er overordnet klageinnstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått et svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet, siden dette regnes som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I klagebehandlingen kan Fylkesmannen bestemme at dokumentet skal gjøres kjenthelt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Frister ved avslag

For den som krever innsyn: 3 uker frist til å be om begrunnelse for avslag.

For den som krever innsyn: 3 ukers frist på å sende klage på avslag.

For kommunen: 5 dagers svarfrist på innsynskrav.

For kommunen: 10 dagers svarfrist på krav om begrunnelse på avslag.