Postliste

I forbindelse med overgang til nytt sak-/arkivsystem har vi fått ny postliste.

Dette får følger for vår postliste:

  • I en periode blir det to postlister. Den eine vil vise historikk til og med 23. juni 2019, og den andre vil vise dokumenter fra og med 24. juni 2019.
  • Publisering skjer med forsinkelser på inntil fire virkedager.
  • I en overgangsfase vil det måtte påregnes ytterligere forsinkelser i publiseringen.