Slamtømming

Alle private avløpsrenseanlegg har en eller annen form for slamavskiller, som må tømmes med jevne mellomrom.

Hvem trenger slamavskiller?

Dersom du har bolig i et område uten tilgang til offentlige avløpsledninger, må du bygge eget separat avløpsanlegg som kan rense avløpet i nærheten av boligen din.

Alle slike avløpsanlegg har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere.

Du kan lese mer i Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv.

Det er omtrent 550 private avløpsanlegg rundt om i Sunndal kommune.

Når skal tanken tømmes?

Avløpsanlegg for boliger skal tømmes annet hvert år, mens hytter og fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år. 

Kommunen er inndelt i to områder, og tømming gjennomføres slik:

Område 1: Ålvundfjord, Ålvundeid.

  • Boliger tømmes i 2018, 2020. 2022 osv.
  • Fritidsboliger tømmes i 2020, 2024 osv.

Område 2 : Sunndal, Øksendal, Jordalsgrend.

  • Boliger tømmes i 2017, 2019, 2021 osv.
  • Fritidsboliger tømmes i 2017, 2021 osv.

NB! Tømming i tillegg til de faste tømmingene hvert andre eller fjerde år, tette tanker og tanker i hytteområder som ikke er tilgjengelig for Norva24's biler, må bestilles særskilt ved å fylle ut skjemaet for bestilling av ekstraordinær tømming.

I utgangspunktet skal tette tanker tømmes hvert år, men det kan søkes om dispensasjon fra dette kravet dersom tanken har svært god kapasitet i forhold til belastningen.

Sjekk selv når tanken var tømt

Nå kan du som eier slamavskiller/septiktank i Sunndal kommune selv kontrollere når tanken din sist var tømt eller når neste tømming er planlagt utført. Slik gjør du:

Gå inn på www.septik24.no, og legg inn ditt gårds- og bruksnummer under feltet «Min tank». Her får du informasjon om anlegget ditt, når tanken sist ble tømt av Norva24, og neste planlagte tømming. Opplysninger om ekstra tømminger utført av kommunen vil ikke komme opp her.

Slamtømming / innsamling

Tømming foregår vanligvis om våren, og Norva24 varsler deg 1-2 uker før tømming starter opp.  

Du må sørge for at lokket ikke er låst, at det er gravd frem dersom det er behov for det, og at lastebilen kan komme fram til tanken for å få tømt. Dersom Norva24 må gjøre denne jobben for deg, påløper ekstra kostnader etter medgått tid.

Kommunen (og dermed også Norva24) har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

NB! Dersom du bestiller ekstraordinær tømming, er det viktig å huske at det i enkelte tilfeller kan ta inntil 5 arbeidsdager før vi får anledning til å tømme tanken.  

Hva koster det?

Tømmegebyrer kreves inn som en fast årlig avgift, det vil si at kostnaden for en tømming er fordelt på 2 år for helårsboliger og på 4 år for fritidsboliger. Ekstraordinær tømming faktureres særskilt.

Du finner informasjon om priser for slamtømming i oversikt over Slamtømmegebyrer.

Tømming av utedo og mulldo

Du kan bestille tømming av utedo og mulldo hos oss i kommunalteknisk tjeneste. Det kan ta inntil en uke før vi kan komme og tømme, så ikke vent til i siste liten med å ringe oss. 

Pris for slik tømming er satt til 50 % av ordinært tømmegebyr.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april