Innføringstilbudet

Innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige

Sunndal kommune tilbyr nyankomne minoritetsspråklige elever plass ved et Innføringstilbud i inntil ett år. Innføringstilbudet er lokalisert ved Sande skole og er et tilbud for elever på 1. – 10. trinn. Ved innføringstilbudet vil elevene få særskilt norskopplæring etter læreplan i grunnleggende norsk i små grupper med høy lærertetthet. Vi anbefaler at nyankomne minoritetsspråklige elever takker ja til en plass ved Innføringstilbudet.

Innføringstilbudet har ansvar for:

  • Intensiv norskopplæring for nyankomne elever.
  • Organisering av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.
  • Veiledning innenfor det minoritetsspråklige feltet for de øvrige skolene i Sunndal kommune.