Skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2019/20 - 20/21

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge frem forslag til skolerute for grunnskolene og videregående opplæring

Lenke til Skoleruta