Skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2016/17 - 2019/20

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge frem forslag til skolerute for grunnskolene og videregående opplæring

Lenke til Skoleruta