Gjøra oppvekstsenter

Gjøra oppvekstsenter ligg i bygda Gjøra, 34 km frå sentrum i retning Oppdal.

Skuleavdelinga har elevar på 1. til 7. trinn og skulefritidsordning.
Barnehageavdelinga har barn fra 1 - 6 år.

Oppvekstsenteret sin visjon:

"Ein trygg stad for læring"

Skuleåret 2017/18 har skulen 19 elevar, fordelt i 3 klassar. Det er 6 tilsette ved skolen. Barnehagen har p.t. 17 barn og 5 tilsette.

Opplæringsmålet er nynorsk. FAU-leiar er Grete Huseby. Vararepresentant er Liv Kristin Svisdal.

Skulestart og -slutt:

Måndag, onsdag og fredag 0900 - 1340 for alle årsstega
Tysdag 09.00 - 14.35 for alle årsstega
Torsdag 09.00 - 12.55 for 1.-4. steg og 09.00 - 14.35 for 5.-7. steg

Kontaktinformasjon

Gjøra oppvekstsenter
E-post
Telefon 71 69 94 35
Ole Bruseth
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 71 69 94 35
Mobil 992 47 696