Søk plass

I tråd med vedtektene for SFO går oppholdet over to perioder pr. skoleår, med halvårlig bindende påmelding. Merk at det er egen påmelding for skolefrie dager, mer informasjon under påmelding tilsynsdager.

Høstperioden er fra 1. august til 31. desember med påmeldingsfrist 10. mai.

Vårperioden er fra 1. januar til 30. juni med påmeldingsfrist 1. desember.

Påmelding gjøres i Visma Flyt skole 

 

Søknad om søskenmoderasjon inngår i samme skjema, navn og fødselsår på søsken må fylles inn som kommentar i skjemaet.

Spørsmål rundt opptak rettes til rektor ved den enkelte skole.


Påmelding tilsynsdager

Elever som har plass i SFO kan meldes på tilsyn ved skolefrie dager, med bindende påmelding.

For skolefrie dager er det et tillegg i månedsprisen på kr 150,- pr dag.
Påmelding for våren 2021 her, frist 1.desember: skolefrie dager vår 2021

Påmelding juli måned

Her kan du melde på tilsyn i juli måned.

For juli måned er det bindende ukesvis påmelding, prisen pr uke er kr 1500,-.
SFO er stengt i uke 33 (16.-20. august) grunnet kurs for personalet

Frist innen fredag 15. april. Påmelding kommer her i løpet av våren 2021

Kontaktinformasjon

Gerd Anne Bråttvik
Skolesjef
E-post
Mobil 970 32 471

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra