Søk plass

I tråd med vedtektene for SFO går oppholdet over to perioder pr. skoleår, med halvårlig bindende påmelding.

Høstperioden er fra 1. august til 31. desember med påmeldingsfrist 10. mai.

Vårperioden er fra 1. januar til 30. juni med påmeldingsfrist 1. desember.

Søknad om søskenmoderasjon inngår i samme skjema, navn på søsken må fylles inn.

Søknadsskjema