Søk plass

I tråd med vedtektene for SFO går oppholdet over to perioder pr. skoleår, med halvårlig bindende påmelding. Merk at det er egen påmelding for skolefrie dager, mer informasjon under påmelding tilsynsdager.

Høstperioden er fra 1. august til 31. desember med påmeldingsfrist 10. mai.

Vårperioden er fra 1. januar til 30. juni med påmeldingsfrist 1. desember.

Påmelding gjøres i Visma Flyt skole 

 

Søskenmoderasjon innvilges automatisk i søknadsprosessen. Spørsmål rundt opptak rettes til rektor ved den enkelte skole.

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres også i Visma Fly skole. Se mer info under Priser og betaling.


Påmelding tilsynsdager, skolefrie dager og juli måned

Elever som har plass i SFO kan meldes på tilsynsdager, skolefrie dager og uker i juli måned, med bindende påmelding.

For tilsyns- og skolefrie dager er det et tillegg i månedsprisen på kr 150,- pr dag.

For juli måned er det ukesvis påmelding, prisen pr uke er kr 1500,-.

Hver enkelt skole sender ut egen påmelding for tilsynsdager, skolefrie dager og uker i juli måned til foresatte med elever i SFO, gjennom Visma Flyt Skole.

Merk! SFO er stengt i skolenes kurs- og planleggingsdager.

Kontaktinformasjon

Gerd Anne Bråttvik
Skolesjef
E-post
Mobil 970 32 471

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra