SFO - betalingssatser

Kommunestyret har vedtatt nye satser fra 01.08.21:

Opphold

Satser

SFO-plass pr. måned kr 2500 / mnd
Opphold heldagstilbud på skolefrie dager Tillegg kr 150 / dag
Tilsynsordning i juli kr 1500 / uke

 

Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2. For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon. Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats, regnes høyeste sats som barn nummer 1, nest høyeste som barn nummer 2 osv. For trillinger innvilges moderasjon slik at det for barn nummer 2 gis moderasjon tilsvarende 30 % og for barn nummer 3 gis fritak. Søknad om søskenmoderasjon er en del av søknad om SFO-plass.
 

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling gis til husholdninger hvor SFO-pris utgjør mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle SFO-året. Ny søknad må sendes inn hvert år.

Se forøvrig mer informasjon i forskrift til Opplæringsloven.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

  • Før du skal søke, må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden du sender inn som dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt. Om du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, må disse dokumenteres. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden regnes ikke som mottatt og blir ikke behandlet før all dokumentasjon er levert.

  • Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra NAV, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon for alle personer i husstanden leveres skolekontoret, Sunndal Rådhus, ta kontakt med Signe Moen.

Kontaktinformasjon

Gerd Anne Bråttvik
Skolesjef
E-post
Mobil 970 32 471

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra