Månedspriser SFO

SFO - betalingssatser.

Satsene er vedtatt av kommunestyret i desember 2019.

Kontaktinformasjon

Gjertrud Bruseth
Rådgiver
E-post
Mobil 915 71 976

Arbeidstid: mandag - onsdag 08 - 14