Informasjon om SFO

Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskoler i kommunen. Dette er et tilbud til elever i 1. - 4. klasse som trenger tilsyn utenom skoletid.

Drift av kommunale skolefritidsordninger er regulert av vedtekter som fastsettes av kommunestyret. Ut over kommunens vedtekter gjelder opplæringsloven og forskrift om skolefritidsordning.

Foresatte med barn i SFO må gjøre seg kjent med vedtektene (PDF, 266 kB).

Det er særlig viktig å merke seg forhold som gjelder oppholdstid og oppsigelse.