Informasjon om SFO

Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskoler i kommunen. Dette er et tilbud til elever i 1. - 4. klasse som trenger tilsyn utenom skoletid.

Drift av kommunale skolefritidsordninger er regulert av vedtekter som fastsettes av kommunestyret. Ut over kommunens vedtekter gjelder opplæringsloven og forskrift om skolefritidsordning.

Foresatte som søker barn inn i SFO plikter å gjøre seg kjent med vedtektene. Nye vedtekter er til politisk behandling høsten 2021.

Det er særlig viktig å merke seg forhold som gjelder oppholdstid og oppsigelse.

Kontaktinformasjon

Gerd Anne Bråttvik
Skolesjef
E-post
Mobil 970 32 471

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00