Informasjon om SFO

Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskoler i kommunen. Dette er et tilbud til elever i 1. - 4. klasse som trenger tilsyn utenom skoletid.

Drift av kommunale skolefritidsordninger er regulert av vedtekter som fastsettes av kommunestyret. Ut over kommunens vedtekter gjelder opplæringsloven og forskrift om skolefritidsordning.

Foresatte som søker barn inn i SFO plikter å gjøre seg kjent med vedtektene (PDF, 266 kB)

Det er særlig viktig å merke seg forhold som gjelder oppholdstid og oppsigelse.

Kontaktinformasjon

Gjertrud Bruseth
Rådgiver
E-post
Mobil 915 71 976

Arbeidstid: mandag - onsdag 08 - 14

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00