Innlogging Visma Flyt skole

Foresatte kan logge på skolenes fagsystem Visma Flyt Skole.

I Visma Flyt skole kan foresatte lese halvårsvurderinger. Det er også mulig å lese og skrive meldinger til skolen, og å legge inn eller endre samtykker.

Logg inn her:

 Visma Flyt Skole

 

I første skjermbilde velger du: Logg inn med ID-porten

Visma Flyt skole - app - Klikk for stort bilde

 

I neste bilde velges det alternativet du ønsker å bruke i ID-porten:

2-faktor innlogging - Klikk for stort bilde

Etter du har logget deg inn vil du få en oversikt over skolen(ene) og navnet til barnet/barna du har som går på skole i Sunndal kommune.

Trykk på navnet til barnet ditt, du vil da få opp disse fanene:

 

 

Halvårsvurderingen leser du under fanen Vurdering. Les halvårsvurderingen sammen med barnet ditt før dere kommer til utviklingssamtalen.

Den siste fanen er Samtykke. Her kan foresatte gå inn se eller oppdatere samtykkene for eleven.