Felles skatteoppkrever for Oppdal og Sunndal

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal samarbeider om felles skatteoppkrever.

Skatteoppkreveren jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Nordmøre Kemnerkontor i Kristiansund utfører kontroll av arbeidsgivere i Oppdal og Sunndal i samarbeid med Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra