Innbetaling av skatte- og avgiftskrav

Fra og med 1. januar 2018 vil det ikke være mulighet til å betale skatte- og avgiftskrav til skattekreveren i Oppdal og Sunndal med kontanter/kort. På bakgrunn av endring av skattebetalingsloven §9-1 skal det kun innbetales på konto.

Innbetaling skal skje til konto:

Sunndal: 6345 06 15635

Oppdal: 6345 06 16348

Betalingen må ha KID. Dersom du ikke har riktig betalingskort for hånden kan du lage KID-nummer på skatteetaten.no

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra