Innbetaling av skatte- og avgiftskrav

Fra og med 1. januar 2018 vil det ikke være mulighet til å betale skatte- og avgiftskrav til skattekreveren i Oppdal og Sunndal med kontanter/kort. På bakgrunn av endring av skattebetalingsloven §9-1 skal det kun innbetales på konto.

Innbetaling skal skje til konto:

Sunndal: 6345 06 15635

Oppdal: 6345 06 16348

Betalingen må ha KID. Dersom du ikke har riktig betalingskort for hånden kan du lage KID-nummer på skatteetaten.no

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Mobil 71 69 90 00

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra