Forskuddsskatt person


Gjelder for enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller driver i ansvarlig selskap (ANS/DA), er du personlig skatteyter og skal betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.

Forskuddsskatten skrives ut av skattekontoret på grunnlag av ligningsopplysninger fra foregående år. Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper må derfor melde fra til skattekontoret om virksomheten, og fortelle hvor stort overskudd (eller underskudd) de venter det første året.

Forskuddsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.


Tilleggsforskudd

Viser den foreløpige skatteberegningen at den utregnede skatten blir større enn innbetalt forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra