Forskuddsskatt næring

Upersonlige skatteytere som aksjeselskaper, NUF, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatt er den del av skatten som selskapet skal betale før utregning av ligningen er foretatt. Forskuddskatt skrives ut av skattekontoret på grunnlag av ligningsopplysninger fra foregående år. Forskuddsskatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar, året etter inntekståret.

Tilleggsforskudd

Viser foreløpige skatteberegninger at den utregnede skatten blir større enn innbetalt forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra