Endre kontonummer


Endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp.


Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i siste tilsendte skattemelding, kan du innen 15. mai endre kontonummer

Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert, kan du kontakte Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Mobil 71 69 90 00

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00