Endre kontonummer

Endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp.


Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i siste tilsendte skattemelding, kan du innen 15. mai endre kontonummer.

Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert, kan du kontakte Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)