Bestilling av attest for skatt og mva.

Attesten viser betalinggstatus for forfalte skatter og avgifter. Attesten er en indikasjon på seriøsitet og trygg økonomi hos leverandøren.

Sunndal kommune, staten og andre offentlige virksomheter krever at leverandøren av varer og tjenester skal ha sitt mellomværende i orden med skattemyndighetene for at de skal få oppdrag fra dem. Stadig flere bedrifter stiller samme krav.

For at bedriften skal kunne være med på anbudsrunde, kreves skatteattest. Dette jfr. forskrift om offentlige anskaffelser.

Fra midten av oktober vil det bli en felles attest for skatt og mva.

Attesten bestilles i Altinn. Den blir produsert samme dag og sendes til meldingsboksen til den det gjelder i Altinn.  Attesten er i pdf-format.

Attesten kan også bestilles hos Skatteoppkreveren og Skatt Midt-Norge.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal, postboks 94, 6601 Sunndalsøra