Felles skatteoppkrever for Oppdal og Sunndal

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal samarbeider om felles skatteoppkrever.

Skatteoppkreveren jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Nordmøre Kemnerkontor i Kristiansund utfører kontroll av arbeidsgivere i Oppdal og Sunndal i samarbeid med Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal.


Kontakt skatteoppkreveren dersom du har spørsmål om:

 • Innfordring av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Innfordring av forskuddsskatt og restskatt
 • Innfordring av forhåndsskatt og resterende skatt
 • Ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
 • Føring av kommunens skatteregnskap
 • Skatteavregning av alle forskudds- og etterskuddspliktige skatteytere
 • Årsavregning og arbeidsgiveravgift
 • Skatteattest

 

NB! Kontakt Skatteetaten dersom du har spørsmål om :

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 • Klage på avregning
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 • Moms/mva-attest

Kontakt Skatteetaten på tlf 800 80 000,

eller gå inn på Skatteetatens hjemmeside.

Nærmeste skattekontor er i Surnadal,  Molde og Kristiansund.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra