Fakturering og forfall

Digital utsending av fakturaer

Sunndal kommune sender fra juni 2018 ut alle faktura digitalt. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt! 

Dette gir en smidigere fakturadistribusjon til alle som mottar faktura fra Sunndal kommune. Du vil nå kunne betale fakturaen med et tastetrykk. Har du for eksempel eFaktura og AvtaleGiro, håndterer du fakturaene dine som vanlig der.

Les mer om digital utsending av faktura.

 

Forfall kommunale krav

Kommunale avgifter* 20. april og 20. oktober
Pleie og omsorgstjenester 30. i hver måned
Husleie 20. i hver måned
Barnehage/SFO 15. i hver måned (betalingsfri i juli)
Annet 20 dagers betalingsfrist


Har du spørsmål vedrørende grunnlaget for fakturaen, må du ta kontakt med den tjenesten det gjelder.

*Spørsmål knyttet til kommunale avgifter rettes til Mali Kindsbekken, tlf 915 74 379.

Purring/innfordring

Dersom du ikke betaler faktura innen forfallsdatoen, vil du få purring med purregebyr.

Les mer om purring og innfordring.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Mobil 71 69 90 00
Karin (Postmottak) Haugen
Økonomikonsulent / postmottak økonomi
E-post
Mobil 900 21 507