Faktura, purringer

Økonomiavdelingen sender ut faktura og krever inn betaling for en rekke kommunale tjenester.

Selve tjenesteproduksjonen og utarbeidelse av fakturagrunnlaget foregår ute i de ulike avdelingene/tjenestene.

Har du spørsmål vedrørende grunnlaget for fakturaen, må du ta kontakt med den tjenesten det gjelder.

Forfall kommunale krav

Pleie og omsorgstjenester 30. i hver måned
Husleie 20. i hver måned
Barnehage/SFO 15. i hver måned (betalingsfri i juli)
Annet 20 dagers betalingsfrist

 

Purringer/innfordring

Hvis du ikke betaler faktura innen forfallsdatoen, vil du få purring med purregebyr.

Betaler du ikke purringen, går kravet videre til Kredinor for innfordring/inkassobehandling.

Går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Karin Haugen (Postmottak)
Økonomikonsulent / postmottak økonomi
E-post
Telefon 71 69 90 70

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00