Satser for eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar hvert år hvilke regler eiendomsskatten skal beregnes etter

Under budsjettbehandlingen i desember 2019 bestemte kommunestyret at skatten for 2020 skal være slik:

Eiendomsskatt
Objekt

Sats
(promille)

Bunnfradrag
pr. boenhet
(kr)

Siste taksering
Bolig og fritidseiendom 3,0 200 000 2011
Øvrige eiendommer 7,0   2011

 

Se fullstendig vedtak for utskriving av eiendomsskatt for 2020 (PDF, 189 kB)

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00