Eiendomsskattekontoret

Eiendomskattekontoret er et samarbeid mellom økonomiavdelingen og kommunalteknisk tjeneste i Sunndal kommune

Oppgaver

- Ajourholde oversikt over skatteobjekter.

- Årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og fastsatte retningslinjer.

- Utarbeide og vedlikeholde rutiner for å få oversikt over endringer og nye skatteobjekt fra kommunens bygningsmyndighet.

- Sørge for at det blir foretatt befaring og taksering av nye skatteobjekter og endring av andre skatteobjekter pr 1.januar innen 1.mars.

- Være sekretær for skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd, og utarbeide saker til behandling, samt ekspedere vedtak. 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april