Tertialrapport

Tjenestene rapporterer tertialvis til kommunestyret.

Tertialrapportene er i oversikten under tilgjengelig i sakspapirene til kommunestyret.

Rapport for 3. tertial = årsrapport

Kontaktinformasjon

Bjørn Flemmen Steinland
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 915 44 349