Tertialrapport

Tjenestene rapporterer tertialvis til kommunestyret.

Tertialrapportene er i oversikten under tilgjengelig i sakspapirene til kommunestyret.

Rapport for 3. tertial = årsrapport

Tertial Rapport (saksnummer)
1. tertial 2018 Møteinnkalling kommunestyret 13.06.18 (PS 47/18)
3. tertial 2017
(regnskap og årsmelding)
Møteinnkalling kommunestyret 13.06.18 (PS 40-41/18)
2. tertial 2017 Møteinnkalling kommunestyret 04.10.17 (PS 75/17)
1. tertial 2017 Møteinnkalling kommunestyret 14.06.17 (PS 41/17)