Tertialrapport

Tjenestene rapporterer tertialvis til kommunestyret.

Tertialrapportene er i oversikten under tilgjengelig i sakspapirene til kommunestyret.

Rapport for 3. tertial = årsrapport

Tertial Rapport (saksnummer)
2. tertial 2019 Møteinnkalling kommunestyret 20.11.19 (PS 18/19)
1. tertial 2019 Møteinnkalling kommunestyret 12.06.19 (PS 38/19)
3. tertial 2018
(regnskap og årsmelding)
Møteinnkalling kommunestyret 08.05.19 (PS 22-23/19)
2. tertial 2018 Møteinnkalling kommunestyret 24.10.18 (PS 77/18)
1. tertial 2018 Møteinnkalling kommunestyret 13.06.18 (PS 47/18)
3. tertial 2017
(regnskap og årsmelding)
Møteinnkalling kommunestyret 13.06.18 (PS 40-41/18)
2. tertial 2017 Møteinnkalling kommunestyret 04.10.17 (PS 75/17)
1. tertial 2017 Møteinnkalling kommunestyret 14.06.17 (PS 41/17)