Budsjett

Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i kommuneplanen.

Budsjettprosessen

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes utfordringer og behov i budsjettkonferanse med kommunestyret i oktober. Rådmannen fremmer sitt forslag til budsjett for kommunestyret i november. Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.
 

Økonomiplan og budsjett

Dokumentene finner du i oversikten under.

Veiledning: Budsjett og økonomiplan foreligger som rådmannens innstilling slik den legges fram for politisk behandling. Den politiske behandlingen kan medføre endringer i forhold til denne, så for å få den fulle oversikten, må den ses i sammenheng med særutskrift fra kommunestyrets behandling.

 

År Budsjett og økonomiplan Politisk behandling og vedtak
2018
2017

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra