Send byggesøknad elektronisk

Du kan sende inn byggesøknad til Sunndal kommune fra din egen sofa!

Den digitale løsningen forenkler søknadsprosessen både for deg som innbygger og for de som skal behandle søknaden.

Søk digitalt her