Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Arbeidet med et planforslag kan ta flere år. Vi har flere saksbehandlingsfrister underveis. Noen av disse er lovpålagte.

Når vi mottar en bestilling av et oppstartsmøte, har vi et mål om å gi vår område- og prosessavklaring innen 8 uker. Etter dette avtaler vi et oppstartsmøte.

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å sende forslaget til offentlig ettersyn. Planforslagene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst seks uker.

Når planforslaget er ferdigbehandlet og innsigelser avklart, skal kommunestyret treffe vedtak innen  frist på 12 uker . Tiden dere bruker på å oppdatere planforslaget, gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger som myndigheter krever og tiden myndighetene bruker på behandling av innsigelser er ikke inkludert i de 12 ukene.

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra