Søk om å slå sammen eiendommer

Eiendommer med samme eier kan slås sammen for å få en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten.
 

Generelle krav

  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver
  • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43
  • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne

 

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer, men matrikkelbrevet du får tilsendt når sammenslåingen er gjennomført koster, se punkt 5.10 i Oppmålingsgebyrer.

Slik søker du

1. Skriv søknaden

Fyll ut skjemaet Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. Dette må du sjekke før innsending:

  • at alle hjemmelshaverne har fylt ut og skrevet under på skjemaet
  • at du har lagt ved kart som viser hvilke eiendommer som skal slås sammen
  • at du har lagt ved bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.

Ved eventuell prioritetskollisjon må dette ordnes av grunneier før sammenslåing kan tinglyses

2. Lever søknaden

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

  • Postadresse: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
  • Besøksadresse: Servicekontoret Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra 
  • E-postadresse: post@sunndal.kommune.no 

 

Hva skjer videre?

  • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

 

Les mer i Tjenestebeskrivelse - slå sammen eiendommer. (PDF, 23 kB)

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)