Påvisning av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Hvis det er uklart hvor en grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.
 

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

 > Se gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering.  (PDF, 255 kB)

Se kapittel 4 Oppmålingsforretning for gebyrer for

  • Klarlegging av grense som tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (se punkt 5.5)
  • Klarlegging av grense som ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (se punkt 5.6)
     

Slik søker du

1. Fyll ut skjema Krav om matrikulering

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkter som skal merkes på nytt.

2. Lever søknaden

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

  • Postadresse: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
  • Besøksadresse: Servicekontoret Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra 
  • E-postadresse: post@sunndal.kommune.no 

 

Hva skjer videre

Etter at gebyret er betalt er saken normalt ferdigbehandlet innen 8 til 16 uker.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Naboer blir også innkalt.

 

Les mer i Tjenestebeskrivelse - grensepåvisning (PDF, 163 kB).

Les mer i Tjenestebeskrivelse - retting i matrikkel (PDF, 159 kB).