Kommuneplan for Sunndal 2007- 2015, vedtatt 29.08.2007

Dette er den gjeldende arealdelen for hele kommunen unntatt Ålvundfjord og Sunndalsøra som omfattes av egne kommunedelplaner.

Det er startet opp rullering av kommuneplanens arealdel nå.

Plankart og bestemmelser er den juridiske bindende delen av planen.

Digitale kart med arealplaner er tilgjengelig på kommunens karttjeneste. Informasjon om kommunens karttjeneste ligger på søk i kart/planer.

Plankart, bestemmelser og plandokumenter er også tilgjengelig som pdf-dokumenter i listen nedenfor.

Plandokumenter
Plankart (PDF, 4 MB)
Bestemmelser (PDF, 21 kB)
Tegnforklaring, tittelfelt (PDF, 3 MB)
Utsnitt plankart Fjellgardene (PDF, 2 MB)
Utsnitt plankart Gjøra (PDF, 747 kB)
Utsnitt plankart Grøa (PDF, 935 kB)
Utsnitt plankart Løykja (PDF, 658 kB)
Utsnitt plankart Furu Holesanden (PDF, 583 kB)
Utsnitt plankart Øksendal (PDF, 726 kB)
Utsnitt plankart Ålvundeid (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Temakart jord- og skogbruk (PDF, 2 MB)
Temakart kulturminner og kultur natur (PDF, 757 kB)
Temakart verna vassdrag (PDF, 4 MB)
Temakart strandsone (PDF, 557 kB)
Kommunale retningslinjer for barn og unge i planleggingen (PDF, 48 kB)

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra