Kommunedelplan for Ålvundfjord vedtatt 02.09.2004

Dette er den gjeldende arealdelen for Ålvundfjord.

Det er startet opp rullering av kommuneplanens arealdel nå og Ålvundfjord inngår i denne rulleringen.

Plankart og bestemmelser er den juridisk bindende delen av planen. I tillegg er det utarbeidet planbeskrivelse og temakart.

Plankart, bestemmelser og plandokumenter er tilgjengelig som pdf-dokumenter i listen nedenfor.

Plandokumenter
Plankart (PDF, 11 MB)
Bestemmelser (PDF, 111 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 722 kB)
Kommunale retningslinjer for barn og unge i planlegging (PDF, 48 kB)
Temakart (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra