Grøa - Jøntelhaugen

 
 
 
Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.
 
Reguleringsplanen for boligfeltet må gjennomgås på nytt pga nye føringer med hensynssone støy mm. Tomtene langs fylkesvegen ligger innenfor støysone og det vil være aktuelt å ikke bebygge disse, og istedet lage detaljplan for utbygging av det øvrige området på Løykja som er avsatt som boligutbygging. Når denne planleggingen skal starte opp blir vurdert i kommunens priorieteringsliste for arealplaner i løpet av nyåret.
 
Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.