Levika

 

Levika boligfelt salgsprospekt (PDF, 4 MB)

Levika boligfelt - ledige tomter

Levika boligfelt - reguleringsplan (PDF, 5 MB)

Levika - reguleringsbestemmelser (PDF, 8 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.