Børsetlauvet

 

Børsetlauvet boligfelt - ledige tomter

Reguleringsplan (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 115 kB)

Forslag til opparbeidelse med koteplan tomt 4 - 8 (PDF, 724 kB)

Forslag til opparbeidelse med koteplan tomt 10 - 14 (PDF, 701 kB)

Salgsvilkår og priser finner du under forrige meny under oversiktskart/info om boligfelt/tomter.

Du kan også få fram kart og reguleringsplaner på kommunens kartinnsynsløsning. Du velger type kart ved å trykke på boksen med kartmeny til venstre for kartet. Deretter velges type kart f. eks. gjeldende reguleringsplaner.