Sletting av festerett

I forbindelse med at et skjøte for en kommunal eiendom som en fester ønsker å innløse skal tinglyses, krever Kartverket en erklæring om sletting av festerett fra fester og en tilsvarende erklæring fra bortfester. Original erklæring om sletting av festerett sendes til tinglysing sammen med skjøte som utstedes og signeres av kommunen.