Ev. videreføring av festekontrakt

Hvis en tomtefester ikke ønsker å innløse sin festetomt i forbindelse med at kommunen tilbyr innløsning, vil kommunen som oftest tilby videreføring av festekontrakt.

Ved senere omsetning av festetomt må det påregnes en vesentlig forhøyelse av festeavgiften uavhengig av reguleringstidspunktet. Den nye avgiften vil bli tilpasset markedspris på det aktuelle tidspunkt, avhengig av tomtens størrelse og tidspunktet for når det blir aktuelt. Tilsvarende økning vil gjelde for salgsprisen.

Unntak for slik prisøkning utenfor reguleringstidspunktet gjelder for overføring av festetomt/hussalg til nærmeste familie.