Skjenkebevilling

Søknadsskjema for serverings-/ skjenkebevilling

Virksomhet med skjenkebevilling må søke om ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.

Skjemaet må svært gjerne fylles ut elektronisk, men det må skrives ut, underskrives og sendes kommunen sammen med de aktuelle vedleggene før søknaden kan behandles.

Hvis du trenger hjelp til utfyllingen eller har andre spørsmål vil servicekontoret gi rettledning. 

Skjenking av øl, vin og brennevin krever bevilling etter alkoholloven.

I henhold til gjeldende delegeringsreglement, blir bevillinger gitt av oppvekst- og omsorgsutvalget og følger den fireårige kommunestyreperioden (2008 - 2012, 2012-2016 o.s.v.

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak.

Det er en forutsetning for skjenkebevilling at skjenkestedet har gyldig serveringsbevilling (se mer om dette i egen artikkel).

Sunndal skal være spilleautomatfri kommune. Kommunen ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill. Bevillingshavere i Sunndal forutsettes derfor ikke å tillate noen form for pengespill i lokaler der det skjenkes alkohol. (Vedtatt i K.sak 61/08.)

Skjenkebevillinger i Sunndal reguleres av Retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger i Sunndal. Vedtatt i k.sak 79/00 og k.sak 61/08 og Salgs- og skjenkepolitisk handlingsplan 2015-2018, vedtatt i k.sak 98/15.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ester Aalbu Eriksen
rådgiver
E-post
Mobil 900 74 130

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra