Skjenkebevilling

Søknadsskjema for serverings-/ skjenkebevilling

Skjenking av øl, vin og brennevin krever kommunal skjenkebevilling etter alkoholloven

Virksomhet med skjenkebevilling må søke om ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.

I henhold til gjeldende delegeringsreglement, blir bevillinger gitt av oppvekst- og omsorgsutvalget og følger den fireårige kommunestyreperioden (2016-2020, 2020-2024 osv).

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak.

Det er en forutsetning for bevillingen at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven § 1-7c.

Det er også en forutsetning for skjenkebevilling at skjenkestedet har gyldig serveringsbevilling (se mer om dette i egen artikkel).

Sunndal skal være spilleautomatfri kommune. Kommunen ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill. Bevillingshavere i Sunndal forutsettes derfor ikke å tillate noen form for pengespill i lokaler der det skjenkes alkohol. (Vedtatt i K.sak 61/08.)

Skjenkebevillinger i Sunndal reguleres av Retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger i Sunndal, vedtatt i k.sak 79/00 og k.sak 61/08, og Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 819 kB), vedtatt i k.sak 48/20.

Kontaktinformasjon

Gunn Inger Reiten
Konsulent
E-post
Mobil 902 80 422

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra