Salgsbevilling

Søknadsskjema for salgsbevilling

Skjemaet må svært gjerne fylles ut elektronisk, men det må skrives ut, underskrives og sendes kommunen sammen med de aktuelle vedleggene før søknaden kan behandles.

Hvis du trenger hjelp til utfyllingen eller har andre spørsmål vil servicekontoret gi rettledning.

Salg av øl krever bevilling etter alkoholloven.

I henhold til gjeldende delegeringsreglement, blir bevillinger gitt av oppvekst- og omsorgsutvalget og følger den fireårige kommunestyreperioden (2008 - 2012, 2012-2016 o.s.v.)

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i sentralt lovverk og kommunale forskrifter og vedtak. Det er en forutsetning for bevillingen at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven  etter alkoholloven § 1-7c.

Virksomheter med salgsbevilling for øl må søke ved ny bevilling ved inngangen til hver ny kommunestyreperiode. Det kan også søkes om ny bevilling og om endring av bevillingen i løpet av en kommunestyreperiode.

Styrer og stedfortreder for salgsbevillingen må ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven. Den avlegges ved servicekontoret på rådhuset og koster kr 400.

 
 

Kontaktinformasjon

Ester Aalbu Eriksen
rådgiver
E-post
Mobil 900 74 130

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra