Ambulerende skjenkebevilling

Sunndal kommune har to ambulerende skjenkebevillinger.  Ambulerende skjenkebevilling gis bare for en enkelt anledning og bare for deltakere i et sluttet selskap i et bestemt lokale som godkjennes for den enkelte anledning.

Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en krets av personer som samles for et bestemt formål.

Hvem kan søke?

Skjenking skal kun skje til medlemmer av den forhåndsinviterte kretsen av personer. Det foreligger ikke et sluttet selskap der det er åpent billettsalg til arrangementet.

Arrangement med kommersielt formål krever bevilling, selv om skjenkingen ikke finner sted mot betaling.

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Søker / ansvarshavende er ansvarlig for at skjenking av alkohol skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter, slik at:
• alkoholholdig  må ikke skjenkes til personer under 18 år (20 år for alkoholgruppe 3)
• ansvarshavende må se til at det ikke skjenkes til åpenbart berusede personer
• ansvarshavende plikter å se til at skjenking av alkohol skjer i kontrollerte former
• det må kontrolleres at gjester ikke nyter medbrakt

Kommunens skjenke kontrollør og politiet har myndighet til å kontrollere det enkelte arrangement.

Hva koster det?

Bevillingsavgiften er kr 360 pr gang når en ambulerende bevilling blir gitt.

Slik søker du

Søknad sendes per brev til postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller per epost til post@sunndal.kommune.no. Søknaden skal inneholde disse opplysningene: formål, tid, sted, navn på den ansvarlige for bevillingen og antall gjester. Firma må oppgi organisasjonsnummer.

Skjenketider

Vedtatte skjenketider i Sunndal er kl. 08.00 - 02.00 for øl og vin og kl. 13.00 - 02.00 for brennevin. Innehaver av ambulerende skjenkebevilling kan skjenke innenfor disse tiden.

Lover

Hjemmel for ambulerende bevilling er Alkohollovens § 4-5.

Kontaktinformasjon

Ester Aalbu Eriksen
rådgiver
E-post
Mobil 900 74 130

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra