Skjenketider i kommune

Vedtatte skjenketider i Sunndal er kl. 08.00–02.00 for øl og vin og kl. 13.00–02.00 for brennevin. Skjenking kan bare skje innenfor denne tidsrammen.

Forskrift om åpningstid/skjenketid ved serveringssteder i Sunndal

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl 02.00.

Øl og vin

Skjenking av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 08.00 på hverdager og ikke før kl. 12.00 på søndager, helligdager og høytidsdager.

Brennevin

Skjenking av brennevin (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 13.00

Kontaktinformasjon

Gunn Inger Reiten
Konsulent
E-post
Mobil 902 80 422

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra