Reiseliv

Naturen i Sunndal er vill og vakker, med storslått natur med høye fjell, fjorder og flere dalbunner hvor Sunndalen er hoveddalføret. Omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen, har Sunndal et unikt utgangspunkt for reiseliv.

Sunndal har mange og ulike reiselivsaktører i tillegg til de som driver innen handel- og servicenæringen. Det er et svært variert aktørbilde, det finnes tilbydere av lokalmat basert på gamle setertradisjoner, campingplasser, hotell og tilbydere av toppturer og andre aktiviteter.

Strategiplan for reiseliv

Sunndal kommunestyre vedtok i 2013 Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2013-2016 sammen med midler til delfinansiering av stilling som reiselivskoordinator, og 200 000 kroner i tiltaksmidler pr. år i planperioden.

Se  Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2013-2016 (PDF, 2 MB)
 

TIltaksmidler

TIltaksmidlene er forvaltet av et trepartssamarbeid mellom reiseliv, handel og kommune.

Søknader til utviklingstiltak innenfor handel og reiseliv sendes Sunndal kommune v/Sigrun Rødset. Søknader behandles fortløpende.

Samarbeid med Surnadal

I planperioden har det vært forsøkt å få finansiert en stilling som reiselivskoordinator i Sunndal. I 2015-2016 var det et samarbeid med Surnadal om dette, som ble avsluttet 31.12.16.

Reiseliv 2017-2018

I 2017 er det vedtatt en lokal satsing på reiseliv, der stillingsmidlene fra strategiperioden er omdisponert til tiltaksmidler.

Blant annet er det satt i gang et samarbeid mellom handel, reiseliv og kultur - "Fossenes rike" -  med Sunndal næringsselskap som ansvarlig tilrettelegger. 

Reiseliv 2017 skal evalueres med tanke på forslag til videre satsing på reiseliv i Sunndal.

Ny strategi skal legges fram for politisk behandling høsten 2018.

Kontaktinformasjon

Ester Aalbu Eriksen
rådgiver
E-post
Mobil 900 74 130
Sigrun Rødset
informasjonsleder
E-post
Mobil 917 29 894

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra