Reiseliv

Naturen i Sunndal er vill og vakker, med storslått natur med høye fjell, fjorder og flere dalbunner hvor Sunndalen er hoveddalføret. Omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen, har Sunndal et unikt utgangspunkt for reiseliv.

Sunndal har mange og ulike reiselivsaktører i tillegg til de som driver innen handel- og servicenæringen. Det er et svært variert aktørbilde, det finnes tilbydere av lokalmat basert på gamle setertradisjoner, campingplasser, hotell og tilbydere av toppturer og andre aktiviteter.

Strategiplan for reiseliv

Sunndal kommunestyre vedtok i 2019 ny strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022. Strategien bygger på en felles satsing basert på et samarbeid Reiseliv-Handel-Kultur, under paraplyen "Fossenes Rike".

Se  Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022 (PDF, 3 MB)
 

Samarbeid "Fossenes Rike 365"

Det operative samarbeidet Reiseliv-Handel-Kultur i Sunndal i planperioden 2019-22 er organisert som et prosjektbasert samarbeid under felles tittel «Fossenes Rike 365», og med slik praktisk organisering:

Sunndal næringsselskap er ansvarlig koordinator og tilrettelegger for gjennomføring av strategien.

Et arbeidsutvalg har i mandat å koordinere og tilrettelegge for gjennomføring av vedtatte tiltak, og består av:

  • Sunndal kommune: Ole Magne Ansnes
  • Handelsforum: Peder Hagen
  • Reiselivsforum: Lars Marius Bræin
  • Aktørrepresentanter: Gunhild Grødal Askvik og Reidar Holmefjord

Et bredt sammensatt aktørmøte fungerer som styringsgruppe for Fossenes Rike 365. Det skal gjennomføres 2 aktørmøter i året.

Kontaktinformasjon

Sunndal Næringsselskap AS
E-post
Telefon 71 68 99 70
Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post
Mobil 975 95 148

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra