Vilt og viltforvaltning

Kommunens ansvar innen viltforvalting gjelder alt vilt, jaktbart og ikke jaktbart, med unntak av villrein, der det er en villreinnemnd for det enkelte villreinområde. For hjortevilt er det et mål at rettighetshaverne skal ta ansvaret for forvaltninga innen rammer gitt av kommunen. Kommunen har også ansvar for fallvilt - bl.a. trafikkskadd/-drept vilt.

Kontaktinformasjon

Tarald Thorshov
skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 39

Åpningstider

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

 

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra