Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet. Sunndal kommune har i tillegg egne bestemmelser for båndtvang av hund og områder der hunder ikke har adgang. Alle hundeeiere oppfordres til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene.

Generell båndtvang 1. april til 20. august

Generell båndtvang er en periode hvert år hvor hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet hele tiden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Perioden gjelder fra 1. april til 20. august, og gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Les mer om båndtvang på Mattilsynets hjemmeside.


Bestemmelser ut over generell båndtvang i Sunndal kommune - utvidet båndtvang i områder der bufe beiter og har rett til å beite i tida fra og med 21. august til og med 30. september.

Sunndal kommune har i tillegg egne bestemmelser ut over den generelle båndtvangen, der hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innstengt eller inngjerdet.

Det er for eksempel utvidet båndtvang i områder der bufe beiter og har rett til å beite i tida fra og med 21. august til og med 30. september

Det er også en bestemmelse om at hunder ikke har adgang til skoler, barnehager, kirkegårder og gravplasser/urnelunder.

Se bestemmelsene her: Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra