Næringsareal

Sunndal kommune har overdratt det meste av sine næringstomter i Sunndal næringspark på Håsøran til Sunndal Næringseiendom AS, men har noen få mindre tomter til salgs i Sunndal næringspark.

OM SUNNDAL NÆRINGSEIENDOM 

Sunndal Næringseiendom eies av SIVA, Hydro, Sunndal Næringsselskap og Sunndal kommune.  Selskapet disponerer ledig areal til næringsformål i Sunndal næringspark (industriområdet på Håsøran) og leier inn administrative ressurser fra Sunndal Næringsselskap for forvaltning og utvikling av Sunndal næringspark.

Kontakt Sunndal Næringseiendom for nærmere informasjon

OM KOMMUNENS NÆRINGSTOMTER FOR SMÅFIRMA

Sunndal kommune eier et mindre område i Sunndal næringspark (mellom småbåthavna og Industrivegen). Her er det opparbeidet et område som næringstomter for småfirma.

1
2
3

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Telefon 71 69 92 34

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra