Næringsareal

Sunndal kommune har overdratt det meste av sine næringstomter i Sunndal næringspark på Håsøran til Sunndal Næringseiendom AS, men har noen få mindre tomter til salgs i Sunndal næringspark.

OM SUNNDAL NÆRINGSEIENDOM 

Sunndal Næringseiendom eies av SIVA, Hydro, Sunndal Næringsselskap og Sunndal kommune.  Selskapet disponerer ledig areal til næringsformål i Sunndal næringspark (industriområdet på Håsøran) og leier inn administrative ressurser fra Sunndal Næringsselskap for forvaltning og utvikling av Sunndal næringspark.

Kontakt Sunndal Næringseiendom for nærmere informasjon

OM KOMMUNENS NÆRINGSTOMTER FOR SMÅFIRMA

Sunndal kommune eier et mindre område i Sunndal næringspark (mellom småbåthavna og Industrivegen). Her er det opparbeidet et område som næringstomter for småfirma.

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra