Kompensasjonsmidler for covid-19

kalkulator Pixabay Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Fristen for å søke midler var 25.04.21. 
Se oversikt over tildeling av midler her. (PDF, 600 kB)

Om ordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt av midler til kommunene for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har fått tildelt 639 929 kroner.

Er bedriften din hardt ramma av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona? I så fall kan bedriften søke om koronastøtte. Søknadsfrist er 25. april 2021.

Formål

Avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kriterium

Søknad/tildeling vil bli vurdert ut ifra følgende punkt:

  • Bedriften er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Det blir lagt spesiell vekt på negative virkninger etter innføring av skjerpa smittevernregler etter nyttår (1.1.2021) som har påført ekstra kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og evt. nedstenging. Også langtidseffekter eller innførte smitteverntiltak i 2020 kan bli vurdert. Du må kunne dokumentere eller vise til omsettingsfall/tap av inntekter.
  • Bedriften kan dokumentere at de faller helt eller delvis utenfor sentrale/generelle støtteordninger for korona-kompensasjon.
  • Bedrifter innen reiseliv, arrangement og service er spesielt aktuelle i tråd med sentrale føringer, men også andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Sunndal kommune vil også vurdere støtte til omstillingstiltak om har utgangspunkt i at bedriften er ramma av korona-situasjonen, og har satt i verk eller planlegger omstillingstiltak for å sikre arbeidsplassen.

Søknad

Skriv en kortfattet søknad som inneholder:

  • Kontaktinformasjon til bedriften inkl. org.nr. og kontonr.
  • Hva søknaden gjelder
  • Bakgrunnen for at bedriften søker
  • Legg ved dokumentasjon på inntektssvikt/omsetningstap så langt dette lar seg gjøre, og ev. estimerte kostnader over omstillingstiltak.
  • Bedriften må oppgi annen offentlig støtte mottatt i 2019, 2020 og 2021.

Søknaden må inneholde all vesentlig informasjon, men likevel være så kort og konkret som mulig.

Søknaden skal sendes til Sunndal kommune på e-post: post@sunndal.kommune.no

Samla ramme vil bli fordelt på søkerne ut ifra informasjon og dokumentasjon sammen med skjønnsmessige vurderinger.

Søknadsfrist: 25. april 2021

Spørsmål om ordningen kan rettes til Anne Guri Aase 

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra