Bedriftsretta næringsutvikling

Sunndal næringsselskap AS (SUNS) er et frittstående aksjeselskap som som ivaretar kommunens bedriftsrettede næringsarbeid.

Skal du starte egen bedrift, ta kontakt med det lokale hoppid.no-kontoret (hoppid.no ) som er lokalisert i Aura Næringshus. 

Ønsker du næringstomt til næringsformål, se Sunndal næringspark.

Kontaktinformasjon

Sunndal Næringsselskap AS
E-post
Telefon 71 68 99 70

Adresse

Auragt. 3, 6600 Sunndalsøra