Næringsutvikling

Kommunens næringsarbeid skjer i hovedsak på overordnet plan gjennom tilrettelegging for næringsutvikling, som planlegging og forvaltning av næringsfonsdmidler. Kommunen forvalter sentrale lover og bestemmelser som har betydning for lokalt næringsliv. Det bedriftsrettede næringsarbeidet er ivaretatt av Sunndal næringsselskap AS (SUNS).   

Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020

Næringsplanen er et styringsverktøy for næringsutviklingsarbeidet i Sunndal. Planen beskriver utviklingstrekk og utfordringer, angi mål, strategier og tiltak for næringsarbeidet i planperioden og hvordan næringsarbeidet skal være organisert.

Se Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020 (PDF, 2 MB)

 

Næringssamarbeid mellom Sunndal og Surnadal (SUSU-samarbeidet)

SuSu er et næringssamarbeid mellom Sunndal og Surnadal. Første periode 2014-17 og andre 2018-21. Programmet er finansiert av de to kommunene, Møre og Romsdal fylkeskommune og næringslivet. Samarbeidet arbeider for en døgnåpen region i vekst, og har bedriftsutvikling og rekruttering som sentrale tiltak.

Aktuelle dokumenter:

Utviklingsprogram for Sunndal og Surnadal 2014-2017 (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Ester Aalbu Eriksen
rådgiver
E-post
Mobil 900 74 130

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra