Næringsutvikling

Kommunens næringsarbeid skjer i hovedsak på overordnet plan gjennom tilrettelegging for næringsutvikling, som planlegging og forvaltning av næringsfonsdmidler. Kommunen forvalter sentrale lover og bestemmelser som har betydning for lokalt næringsliv. Det bedriftsrettede næringsarbeidet er ivaretatt av Sunndal næringsselskap AS (SUNS).   

Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020

Næringsplanen er et styringsverktøy for næringsutviklingsarbeidet i Sunndal. Planen beskriver utviklingstrekk og utfordringer, angi mål, strategier og tiltak for næringsarbeidet i planperioden og hvordan næringsarbeidet skal være organisert.

Se Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020 (PDF, 2 MB)

 

Næringssamarbeid mellom Sunndal og Surnadal (SUSU-samarbeidet)

Kommunene Sunndal og Surnadal vedtok i 2014 Utviklingsprogram for Sunndal og Surnadal 2014-2017 - strategisk samarbeid om næringsutvikling.

Samarbeidet arbeider for en døgnåpen region i vekst, og har bedriftsutvikling og rekruttering som sentrale tiltak.

Se Utviklingsprogram for Sunndal og Surnadal 2014-2017 (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Ester Aalbu Eriksen
rådgiver
E-post
Telefon 71 69 90 03

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra