Kommunal kompensasjonsordning for høye gjødselpriser - søknadsfrist 10. september

Kornåker på Grødal - Klikk for stort bildeKornåker på Grødal Marit Hjellmo Sunndal kommunestyre vedtok 15.06.2022 et ekstraordinært tilskudd på inntil 1,1 million til landbruksnæringa på grunn av den ekstraordinære prisstigningen på handelsgjødsel det siste året. 

Kompensasjonen gjelder for økt gjødselkostnad i tidsrommet 25.11.2021–01.08.2022. 

Søknadsberettigede er foretak som har fått utbetalt produksjonstilskudd i februar 2022 og eventuelt nye søkere i mars 2022.

Ifølge vedtatte retningslinjer i kommunestyremøte 15.6 skal det gis støtte til overskytende kostnader over kr. 7,- per kilo innkjøpt kunstgjødsel  eks. mva.  

Søknadsfristen er utvidet til 10. september 2022. 

Alle søknader skal sendes til: post@sunndal.kommune.no .  

Tilskuddet utbetales innen 1. oktober 2022.

Søknadsskjema. (PDF, 383 kB)