Leiekjøring med snøscooter – ny løyveperiode 2019 – 2022

Scootertransport - Klikk for stort bilde Det er tid for å fornye løyvene for leiekjøring med snøscooter, jf. Nasjonal forskrift for kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5a). Løyvene er ledige for vintersesongene 2019 - 2022.

Leiekjøring og løyver

Leiekjøring etter Nasjonal forskrift § 5 a) innebærer å i ervervsmessig øyemed ta på seg kjøring for følgende formål:

 • transport mellom bilveg og hytte
 • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 • transport av funksjonshemmede
 • transport av ved
 • transport for andre m/dispensasjon til kjøring

Kommunen er inndelt i følgende konsesjonsområder med angitt antall konsesjoner:

 • Konsesjonsområde 1 – Torbudalen: 14 løyver
 • Konsesjonsområde 2 – Grødalen: 6 løyver
 • Konsesjonsområde 3 – Lindalen: 1 løyve
 • Konsesjonsområde 4 – Øksendal/Jordalsgrenda: 2 løyver
 • Konsesjonsområde 5 – Innerdalen: 2 løyver
 • Konsesjonsområde 6 – Ålvundeid/Ålvundfjord: 2løyver

Nærmere beskrivelse i Retningslinjer for saksbehandling for motorferdsel (PDF, 450 kB)i utmark, pkt 8

Søknad

Søknadsskjema for motorferdsel i utmark, ervervskjøring (PDF, 401 kB), skal benyttes

Søknadsfrist 20.11.2018

Søknad sendes på e-post til post@sunndal.kommune.no

 eller pr.post til: Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Kontaktinformasjon

Tarald Thorshov
skogbruksrådgiver
E-post
Mobil 971 48 338

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra